Neem contact met ons op via info@twinwind.nl of 0183-850404

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. TwinWind neemt bij het samenstellen en onderhouden van de site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat TwinWind niet in voor de veiligheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de site en de daarop/daardoor verstrekte informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan, kunt u geen rechten ontlenen. Indien de op de site vermelde gegevens van TwinWind afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Op de uitvoering van al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (nr.45/2009) en Rotterdam (nr. 33/2009), en de Voorwaarde bouwkundige opnamen.