Neem contact met ons op via info@twinwind.nl of 0183-850404

Vocht- en temperatuurmeting

Vocht- en temperatuurmeting
Bij rioleringswerkzaamheden of grondwater onttrekkingen kan het zijn, dat de luchtvochtigheid en temperatuur in bouwdelen verandert. Bij grote schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur kan er krimp of uitzetting optreden. Om hier een overzicht van te krijgen, wordt de luchtvochtigheidpercentage en de temperatuur in verschillende ruimtes van de bebouwing gemeten met behulp van een hygrometer. Deze metingen kunnen voor, tussen en na voornoemde werkzaamheden plaatsvinden, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd.