Neem contact met ons op via info@twinwind.nl of 0183-850404

Bouwkundige opnamen

TwinWind is een onafhankelijk bureau, dat gespecialiseerd is in bouwkundige opnamen (opname van belendingen). In een rapport wordt de bouwkundige toestand van de bebouwing beschreven die is gelegen binnen het risicogebied van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij worden de bouwkundige en/of andere relevante gebreken/onvolkomenheden vastgelegd met tekst- en beeldmateriaal. Tijdens de inventarisatie wordt er niet alleen zorgvuldig gelet op constructieve details, maar bijvoorbeeld ook op de aanwezigheid van krimpscheuren. Er kan gekozen worden voor een opname van het exterieur en/of het interieur.

Vooropname, tussenopname, na-opname
Een vooropname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd vόόr aanvang van de werkzaamheden. Als derden na uw werkzaamheden, ter plaatse of ter hoogte van het risicogebied ook werkzaamheden uitvoeren, is een bouwkundige tussenopname raadzaam. Dit om te voorkomen dat eventuele schade, die veroorzaakt wordt door derden, op u verhaald kan worden. Een na-opname is een opname, waarin de bouwkundige toestand van de bebouwing, binnen het risicogebied, wordt vastgelegd na afloop van de werkzaamheden.

Proces verbaal van toestand
Een proces verbaal van toestand is raadzaam wanneer er geen vooropname is opgemaakt en de uit te voeren werkzaamheden reeds zijn gestart, er een overdracht van een bouwterrein gaat plaatsvinden, een schademelding plaatsvindt en wanneer er een geschil is ontstaan tussen huurder en verhuurder over de bouwkundige toestand tijdens de overdracht.