Neem contact met ons op via info@twinwind.nl of 0183-850404

NIVRE

TwinWind: Wat houd het NIVRE in?

Het NIVRE
Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, beheert de Registers van schade-experts, risicodeskundigen en coördinatoren fraudebeheersing. Het NIVRE eist van de ingeschrevenen dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een Permanente Educatie programma te volgen, om de inschrijving te behouden. Op de website van het NIVRE (www.nivre.nl) vindt u alle informatie over het doel en de activiteiten van het NIVRE en andere relevante zaken met betrekking tot expertise, inspectie en taxatie in de meest brede zin van het woord.

Waarom het NIVRE?
Onze opname-experts zijn ingeschreven bij en verrichten de werkzaamheden conform de richtlijnen van het NIVRE. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij ook staan voor kwaliteit, deskundigheid, integriteit en eenduidigheid. Dit is tevens van groot belang voor een schade-expert tijdens de afwikkeling van schade in een later stadium.